0 850 259 12 00
info@tmuhasebe.com

Her insan okuma hayatı bittiğinde işe girme çabası içerisindedir. Bu insanların çoğu ise kendine ait bir şirketinin olması ya da bir kaç ortağı ile ortağı olduğu bir şirketin başında patron olmak istemektedir. Bu düşünceler içerisine girdiğinde ise şirket nasıl kurulur, şirket kurmak için ne yapmak gerekir? sorularına cevap bulması gerekmektedir. Bunun için ulaşacağı bir çok farklı kaynak vardır ve bu işlemin yapılabilinmesi için belirli adımlar vardır.

Şirket kurma yolunda yapılması gereken adımlar nelerdir ?

Öncelikli olarak şirketinizin gelir giderlerini, vergi işlerini, kuruluş aşamasında gereken işlem ve belgeleri ayarlaması için mali müşavire ihtiyacınız olacaktır. En öncelikli ihtiyaç olmasının nedeni şirketin kurulmasından arka planda ilerleyecek işlerin yürütülmesi ve takibini yapacak en önemli kişilerden biri olmasıdır. İsteğinize göre mali müşavir yerine danışmanlık yapan şirketlerle de anlaşma yapılıp bu işlemlerin yürütülmesi sağlanabilecektir. Ancak bu işlemleri mali müşavir kadar bilgi sahibi olmadıkları ve şirket ile ilgili tam bilgiye sahip olmadıklarından işlerinizi yürütecek olsalar da mali müşavir kadar etkili olmayacaktır.

Ardından ise şirketinizin yapısını, özelliklerini, şirket müdürü, unvanı, şirket adresi, elinde olan sermaye ve kar oranlarını belirlediği şirket ana sözleşmesinin hazırlanması gerekmektedir. Özellikle her sözleşme içinde olması gerekenler ise;

 • Şirketin kurucusu ya da ortaklarının kimler olduğu belirtilmeli
 • Kurulan şirketin hangi alanda olduğu ve unvanının ne olduğu belirtilmeli
 • Şirket merkezinin adresi tanımlanmalı
 • Ortaklarla açılan bir şirket ise hisse payları belirtilmeli
 • Şirketi açarken ki sermayesi tanımlanmalıdır ve en az 10.000 TL ile sermaye belirlenebilmektedir.
 • Şirketin kapatılması ya da kuruculardan birinin ayrılması durumunda şirketin kar dağılımının yeniden nasıl belirleneceği belirtilmelidir.

Resmi bir şirket olmak isteniyor ise noterden onaylatmanız gerekecektir. Şirketin ana sözleşmesi mali müşavire hazırlatıldıktan sonra mernis sistemine gönderilir. Mernis sistemi ile onay alındıktan sonra noterle görüşebilmek için bir sıra verilir ve bu sıraya göre de noter işlemleri yapar. İşlemlerin onayı için noter ve kurucuların her biri imza atar. Buna ek olarak da Ticaret Sicil Memurluğu'na götürmek için noterden imza beyanı alınmalıdır. Vergi ile ilgili işlemlerin yapılacağı zaman noter onaylı kimlikte gerektiği için bu da hazırlatıldıktan sonra noterle yapılacak işlemler son bulmaktadır.

Vergi dairesi işlemleri gerçekleştirilmeden önce şirketin sermayesinin % 25 lik kısmı bankadan bloke ettirilmelidir ve Ticaret Sicil Memurluğu'na verilmek için bilgi yazısı istenmelidir. Bunu yanında rekabet kurum payı da bankaya ödenmeli dekontu da yine Ticaret Sicil Memurluğu'na verilmelidir. Bloke ettirilen para ise tescil tamamlandıktan sonra tekrar açtırılabilinmektedir. Bunların ardından ise vergi dairesine şirket vergi numarası ile gidilip vergi kimlik numarası alınarak işlemler tamamlandırılmalıdır. 

Ticaret Sicil Memurluğu'na götürülmesi gereken bazı evraklar vardır. Ödenmesi gereken harçlar verildikten sonra bu evraklarla beraber gidilmesi gerekmektedir. Onay alınması sonrasında ise faaliyet izni, sicil tasdiknamesi ve tescil yazıları alınmalıdır. Gerekli evraklar içerisinde;

 • 3 adet şirket kuruluş formu
 • Şirket kurucu ortaklarının ya da kurucusunun bilgi formu
 • Fotoğraflı odaya kayıt beyannamesi
 • Şirket yetkilisi tarafından imzalı 2 adet beyanı
 • Noterde onaylatılmış 3 adet ana sözleşme, yabancı şirketlerde 4 adet istenmektedir.
 • Rekabet kurumu payının bankadan alınmış dekontu
 • Bankada bloke edilmiş sermayenin % 25 ini gösteren dekont

Tescil işlemlerinin tamamlanması ardından şirket artık tüzel kişiliğe sahip olur ve tekrar notere gidilerek imza sirküleri hazırlatılması gerekmektedir. Oldukça önemli olan bu işlem bankalar tarafından ve sözleşmelerde aranmaktadır. Tescil işleminin tamamlandığı gün,

 • Envanter defteri
 • Yevmiye defteri
 • Genel kurul kararı defteri
 • Ortaklık payı defteri
 • Defter-i Kebir 
 • Bir çok müdür var ise müdürler kurul defteri noter tarafından tastiklenmelidir. 

Hepsinin ardından son işlem olarak vergi dairesine başvurarak işe başlama bildirisi yapılmalıdır. Bunun için de notere onaylatılmış şirket sözleşmesi ve fotokopisi, şirket merkezinin tapu fookopisi ve kira kontratı, tescil tasdiknamesi ve yazısının aslı, noterden tasdikli kurucu nüfus cüzdanlarının örnekleri ile başvurulmalıdır. İşlem onayında yoklama tutanağı hazırlanır. Şirket kurucusu yoklama tutanağına imza atar ve vergi levhası hazırlanır. Hepsinin ardından artık şirketiniz iş yapabilmek için uygun hale gelmiştir.

Limited Şirketi kurmak için

Kurulacak şirket çeşitliliği mevcuttur ve şirket nasıl kurulur, şirket kurmak için ne yapmak gerekir? sorularını ararken bu soruya da dikkat etmek gerekir. Limited şirketi kurmak isteyen gerçek kişiler, noter tarafından 1 adet Ticaret Unvan Tasdiknamesi hazırlattırması gerekmektedir. Bunun içerisinde işin konusu, şirketi kuracak kişinin ev ve şirketin adresi, ticari unvanı, işe başlama zamanı yer almalıdır. Ticaret unvanının altı kısmında ise 3 kez imza tekrarlanmalıdır. Tüzel kişiler ise, noterde şirket sözleşmesi ve temsil eden kişinin imzası 3 adet beyanname hazırlatıp düzenletilir. Ana sözleşme notere onaylatılması ardından da Bakanlık tarafından onaylatılır ve kuruluş izni alınış olur. 

Odaya kayıt olma aşamasında da şirketin sermayesine göre belirlenen oranda ödeme yapılır. Bunun yanında tescil işlemi için gereken evraklar dışında oda kayıt beyannamesinin doldurulması gerekmektedir. Limited şirketi kurulacağı zaman sermayenin en 10.000 TL olması ve en az 1 ortak olması gerekmektedir. Faaliyetlerinde de sundukları hizmetler üzerinde Limited Şirketi ibaresinin bulunması zorunludur.

Kuruluşu içinde gerekli bazı belgeler vardır. Öncelikle şirket kuruluş bildirme formunun doldurulması gerekmektedir. Noterde onaylatılmış şirket sözleşmesi 4 nüsha halinde alınmalıdır. Kurucular beyanı da kurucular tarafından imzalanıp eklenmelidir. Rekabet kurulu için sermayenin on binde dördü oranında bankaya para yatırılmalı ve dekontu da alınmalıdır. Sermayenin çeyreği bankaya yatırılıp buna ait yazı alınmalıdır. Oda için kayıt beyannamesi de mutlaka olmalıdır. Bu bilgilere dikkat edilmesi ve edinilmesi zorunludur.

Anonim şirket kurmak için

Limited şirket kurumundaki gerçek kişilerin, tüzel kişilerin, gerekli belgelerin hepsi aynı olmaktadır. Odaya kayıt beyannamesi içinde bilgiler aynı olması yanında daha derin şekilde incelenmesi;

 • Aynı sermaye üstünde bir sınırlama konulmadığını belli eden sicilden alınan yazının asıl hali
 • Aynı sermayedeki taşınmaz için ayınların ve fikri mülkiyete konu olacak hakların sicile şerh edildiğini gösteren asıl belge
 • Şirketteki kurucuların, diğer kişilerin ve diğer şirketler arasında uygulanan tüm sözleşmeler
 • Şirketin açılmasında sorun olmadığını belli edecek uygunluk görüş yazısında Bakanlık ya da diğer resmi kuruluşların hazırladığı yazının aslı
 • Kurucularından olmayan ve yönetim kurulunda bulunacak olan kişilerin görevi yaptığına dair noterden onaylı belge
 • Yönetimde yer alacak olan ortaklık dışındaki yabancı uyruklu kişiler için güncel sicil kaydı da belgelenmeli
 • Yabancı uyruklu çalışanlar için noterden onaylatılmış ikamet tezkeresi eklenmelidir. 
 • Şirket ortaklarından birisi reşit olmadığı zaman anne ve babasının ya da ikisinden birinin şirkete ortak konuma gelmesi durumunda reşit olmayan kişi için mahkemeden kayyum atanması kararı verilmesi
 • Ülkeler arasında iş yapan şirketler için gümrük müşavirliği şirketleri için gümrük müşavirlerinin izi belgeleri alınmalı Şahıs şirketi kurmak için

Şahıs şirketi kurmak için

Gerçek kişiler için gerekli olan tüm işlemlerin yapılması yanında yine odaya kayıt olunmalı ve oda kayıt beyannamesi imzalanmalı, gereken tutar ödenmelidir. Kayıt işlemlerinde noterde ticari unvan tasdiknamesi hazırlanmalı, gereken tarihte şirketi açması için NACE kodu ile birlikte yazı yazdırılmalıdır. Şirketi açmak için en az 100 TL sermayesinin olması gerekir. Ancak 5000 TL ve üzeri sermaye tanımlamalarında mali müşavirlikçe onaylanması ve banka dekontu alınması gerekmektedir. Diğer tüm işlemler Limited ve Anonim şirket kurma için gerekenlerle aynı derecede olmaktadır.