0 850 259 12 00
info@tmuhasebe.com

Herhangi bir şirket kurarken, şahıs ve sermaye ortaklıkları dahilinde, işlemler yapılabilmektedir. Elbette ki sermaye ve şahıs şirketi dediğimizde, avantajlı tarafları bulunurken, aralarında bazı farkları da gözetmek mümkün olacaktır. Peki, sermaye ortaklığı nedir ve sermaye şirketleri nasıl tanımlanır?

Sermaye şirketi nedir?

Şirket ortaklarını, sorumluluklarını ortaya koymayı söz verdikleri sermaye dahilinde, sınırlandırılmıştır. Tüzel kişiliği bulunan şirketlere sermaye şirketi denmektedir. Bu şirketlerde genel olarak ortaklık ile yönetim daha profesyonel bir anlam taşımaktadır. Bundan kaynaklı da şahıs şirketlerinden birbirini ayırarak, işlemler daha profesyonel olarak gerçekleştirir. 

Sermaye şirketinin avantajları nelerdir?

Belirlenmiş unvanlarda, herhangi bir ortağın isim ve soy isminin bulunmasına gerek yoktur.

 • Sermaye ortağı olan kişiler, şirkette bulunan ticari borçlardan kaynaklı olarak sorumlu tutulmazlar.
 • Ortaya çıkan sorumluluk, taahhüt edilen sermaye miktarı ile bağlantılı olurken, şirkete bağlıdır. 
 • Şirket birleştirmelerinde, kolaylaştırılmış olan yasalardan, TTK’ nın 155. Maddesinde bulunan şartlara sahip şirketler faydalanabilmektedir.
 • TTK gereğince düzenlenmiş olan şirketlerin bölünmesinden de faydalanabilmektedirler.
 • Karar alınmasına imkân verecek şekilde, karar yeter sayıları bulunmaktadır.
 • Ortaklığın devam etmesi, kirşlerden bağımsız olarak gerçekleştirilir.
 • Eğer ki, ortaklardan herhangi birisi kısıtlanırsa, şirketin devamlılığı açısında herhangi bir sorun teşkil etmez.
 • Ortaklardan herhangi birisi iflas etmiş olsa dahi, sermaye ortaklığı olduğundan dolayı, şirketi sona erdirmek gibi bir sorun ortaya çıkmayacaktır. 
 • Sermayenin itibar değerine göre oy hakkı hesaplanmaktadır. Yani, ön görülen sermayeye göre oy hakkı kişilere sunulmaktadır.
 • Şirket yöneticileri, genel kurul kararı ya da şirket sözleşmesi dahilide seçilmiş olsa dahi, her zaman için görevinden alı koyulması mümkün olabilir.
 • Eğer ki, yöneticiler görevden alınırsa, tazminat hakları ortaya çıkmaktadır.
 • Ortaklardan birisinin, kişisel bir vereceği var ise, alacaklının bu kapsamda ortaklık feshi gibi bir talepte bulunması mümkün değildir.
 • Ortak sayısı teke düşse dahi, şirketin sona erme durumu söz konusu değildir.

Yukarıda ki bilgiler, sermaye ortaklığı nedir konusunda, bazı konuları ele almış olurken, avantajları da bu şekilde ön plana çıkmaktadır. Elbette ki yine bazı kişiler için, şahıs ortaklığı da avantajlı olarak ortaya çıkmaktadır. Şahıs şirketinin avantajlarından bahsetmek gerekirse, bilgiler şöyledir. 

Şahıs şirketinin özellikleri nelerdir?

 • Sermaye şirketlerinin aksine, en az bir ortağın unvanı için, isim ve soy isim bulundurulması gerekmektedir.
 • Sorumluluklar, şirket alacaklarına yönelik sınırlandırılmamış olup, şirketin sahip olduğu borç ya da sözleşmelerden kaynaklı olarak, müteselsilden ve tüm varlığı ile sorumlu tutulmaktadır.
 • Kolaylaştırılmış olan şirket birleşmesi, şahıs şirketleri için mümkün olmamaktadır.
 • Karar alma süreci, sermaye şirketlerine göre daha zordur.
 • Eğer ki, ortaklardan herhangi birisi vefat ederse (ölürse) şirketin sona erme gibi sorunu bunabilir.
 • Herhangi bir ortağın kısıtlanması halinde, eğer ki şirket sözleşmesinde buna yönelik aksi bir durum söz konusu değil ise, şirket sonlandırılır.
 • Yine, ortaklardan herhangi birisinin iflas etmesi halinde, şirket sona erecektir. 
 • Sermaye şirketlerinin aksine, her ortak için tek bir oy hakkı sunulmaktadır.
 • Eğer ki, şirket sözleşmesi ile görevlendirilmiş ise, yönetici görevinden alınması söz konusu değildir. Eğer ki, herhangi bir haklı sebepten kaynaklı olarak bu adım atılırsa, mahkeme kararı çıkartılarak, görevinden alınması mümkün olabilir. 
 • Mahkeme kararı sonrası, görevden alınan bir ortak için, tazminat hakkı doğmamaktadır. Fakat, haksız sebeplerden kaynaklı olarak, ortaklık men edilirse, bu konuda kişinin de mahkeme hakkı bulunabilir. 
 • Ortakların herhangi bir kişisel alacaklısı bulunması halinde, ortakların herhangi birinden bu alacak yerine ulaşmamış ise, şirket feshi konusunda talepte bulunabilir.
 • Eğer ki, ortak sayısı teke düşerse, sermaye ortaklığının tam aksine, şirket sona erecektir. 

Anonim şirket ve Limited Şirket

Genel olarak, sermaye ortaklığı nedir, şahıs ortaklığı arasında ki farklılıklar nedir konusunda yukarıda bilgiler sunmuş olurken, anonim ve limited şirketi hakkında da bazı bilgiler şunlar olmaktadır. 
 • Anonim şirket

Anonim ve limited şirkte, yukarıda ki bahsettiklerimiz ile bağlantılıdır. Bu durumda, anonim şirket şu şekilde tanımlanacaktır.

Sermayesi belirli olan şirket tipidir. Paylara bölünmüş olurken, sorumluluk, borçlarından kaynaklı olarak, sadece mal varlığı ile sorumluluk sınırlandırılmıştır. 

 • Limited şirket nedir

Bir ticaret unvanı altında kurulmuş olması gerekmektedir. Bir ya da birden fazla gerçek ya da tüzel kişi ile birlikte meydana gelir. Limited şirketlerin, tüzel kişilik kazanmaları için, ticaret tescili gerekmektedir. Yine sermayesi belli olan şirket tipidir. Fakat, tüm sermayenin toplanması ile birlikte oluşan şirketler olarak adlandırılır. 

Arasındaki farklar nelerdir?

Anonim ve Limited şirketleri arasında ki bazı farklar aşağıda ki gibidir.

 • Ltt. Şti. Anonim şirketlerin ortaklık yapısına göre daha esnek bir yapıdadır
 • Ltt. Şti. İçin, en az esas sermaye 10.000 TL olması gerekirken, anonim şirketler için ise bu 50.000 TL olarak değerlendirilmektedir. 
 • Limited şirketlerin üst ortak sınırı 50 kişi ile sınırlandırılsa da anonim şirketler için herhangi bir sınır söz konusu olmamaktadır. Fakat, 250 ‘den daha fazla pay sahibi olan şirketlerde, Sermaye Piyasası Kurulu’ na tabi olmaları gerekmektedir. 

Kısaca, anonim ve limited şirketleri arasında farklar bunlar olurken, bir şirket kurmak durumunda, detaylı olarak tüm bu yasalara göz atmak ve hangi durumda, ne gibi sorumluluklar olduğunu bilmek her daim faydalı olacaktır. Web adresimiz üzerinde yer alan içerikler, resmi nitelik taşımamakla beraber, sadece bilgilendirme amacı ile yayınlanmaktadır.