0 850 259 12 00
info@tmuhasebe.com

Poliçe, hakkında bilmeniz gereken pek çok farklı bilgi, aşağıda ki başlıklar dahilinde sizlere sunulmuş olurken, belirli bir kişinin emrine düzenlenmiş olan, diğer bir kişi ele alınarak, verilen ödeme yetkisi içerisinde bulunan senet olarak tanımlanması mümkündür. Poliçe içerisinde, 3 taraflı ilişki düzenlenmektedir. Bu kişiler ise, borçlu, alacaklı ve düzenleyen keşideci olarak bilinmektedir. Belgeyi düzenleyen kişi, alacaklı olan kişiye hitaben düzenlemekte olup, düzenlemekte olduğu senedi ise borçlu olduğu kişiye teslim etmektedir. Borçlu kişinin bu senedi kabul etmesi halinde, 3 kişi olan belgeyi düzenleyen kişi ise aradan çekilerek, 2 kişi arasında işlem görmektedir. Bu durumda ise borçlu kişinin borcunu keşideciye ya da alacaklıya ödemesi uygun olacaktır. Genel olarak ‘’ poliçe nedir ‘’ sorularını bu şekilde cevaplamak mümkün olurken, hakkında diğer bilgiler ise aşağıda ki gibidir.

Senedi düzenlemekte olan kişi ‘’ keşideci ‘’ olarak isimlendirilmiş olurken, muhatap olan 3. Bir kişiye poliçe de gönderilmekte olan diğer bir şahısta ‘’ lehdar olarak isimlendiriliyor. O kişinin emri havalesinde, senette belirtilmekte olan vade ele alınarak, tutarın ödeme emri de kanuna uygun olarak yerine getirilmesi şeklinde yönetilmektedir. Poliçeyi düzenlemekte olan kişi hem lehdar ile hem de diğer 3. Kişi ile iletişim halindedir. Düzenleyen kişinin muhatap kişisinden alacak olduğu, lehtara da borcu muhataptan kendisine olan tutardan poliçe de yazdığı tutarı lehtardan tahsil etmek istemektedir. Böylelikle lehtara ödeyecek olan tutarın, muhatap tarafından onay alınarak, kişiye gönderilir. Kabul ettiği durumda ise ‘’ kabul notu ‘’ yazıldıktan sonra imzalanmaktadır. Sonrasında ise poliçe lehtara gönderilerek, vadenin geldiği durumda da ibrazın yapılması ve senet tutarının tahsil edilmesi mümkün olacaktır. Yine tahsil işleminden sonra da tahsil notu yazılarak imzalanması ve poliçenin de muhatap kişisine verilmesi gerekmektedir.

Poliçe unsurları nelerdir?

Yasal olarak hazırlanması gereken poliçe, doğru ve eksiksiz olması için, aşağıda yer alan tüm unsurları bulundurması gerekmektedir. Bunlardan bazıları aşağıdaki i gibi olurken, ‘’ poliçe nedir ‘’ sorularına yanıt olabilecektir.

Metinde kesin olarak poliçe kelimesi yer almaktadır. Eğer ki, farklı bir dilde yazılmış olsa da bile, kelime karşılığının metin içerisinde bulunması gerekmektedir. Kayıtsız şartsız ödenmesi için havalenin bulunması gerekiyor. Ödeme yapacak olan kişinin bilgileri arasında, isim ve soy isim, ticaret unvanı bulunması gerekiyor. Yine poliçeyi düzenleyecek olan kişini de isim ve soyadı bilgileri, ticaret unvanı, imzası da yer alması gerekenler arasında. Ödemenin kim tarafından ve kime yapılacağı yönünde bilgiler. Tanzim yani düzenleme tarihi, ödeme yeri gibi bilgilerin de poliçe unsurları arasında yer aldığı bilinmelidir.

Poliçe, kıymetli evrak niteliğinde değerlendirilmektedir. Yani, bir senet, bono şeklinde olurken, özel olarak şekil şartlarına tabi olmaktadır. Şekil şartları ise, TTK tarafından, 668. Madde de düzenlenmiş olurken, bu şartlar kapsamında yer alması gerekiyor. Bu şartlar ise aşağıda ki gibi belirtilmiştir. Bu özelliklere göz atarak, düzenlenmesi ve şeklinin de gerçeğe uygun olması gerekmektedir. Aksi taktirde, geçerliliği olmayacaktır.

  • Belirli bir bir bedel ödenmesi için, kayıtsız ve şartsız olarak havale içermesi gerekmektedir
  • Belirli bir tutar (tutarın nakit olarak ödeneceği) anlamını taşımaktadır.
  • Rakam ve yazı ile yazılmış fakat, arasında bir uyumsuzluk söz konusu var ise, yasal olarak yazılı kısım geçerlilik korumaktadır.
  • Poliçe hazırlanırken, şartlar arasında bulunabilecek tek konu faizdir. Bu durumda, herhangi bir başka şart bulunursa, poliçe geçersiz sayılacaktır. Tek koyulabilecek olan şart faiz olarak değerlendirilmektedir.
  • Muhatap kişisinin isim bilgileri de yer alması gereken bilgiler arasında olup, bir den fazla muhatap bilgisi bulunması da mümkündür. Bu durumda da ayrı ayrı kabul edilmeleri söz konusu olacaktır. Alacaklıya karşı zincirleme şeklinde sorumlu olacaklardır.
  • Her ne kadar zorunlu bir şart olmasa da vade yazılan poliçe de buna uyum sağlanmaktadır. 4 farklı vade şekli mümkün olmaktadır.
  • Poliçe unsurları içerisinde yer alan ‘’ ödeme yeri ‘’ de açık olarak belirtilmiş olması gerekmektedir. Eksikliği ise kanun tarafından giderilmiş olan bir şart olarak karşınıza çıkmaktadır. Eğer ki, ödeme yeri belirtilmemiş ise, bu durumda, muhatap olan kişinin soyadının yan tarafında yer alan yer, ödeme yeri olarak kabul edilecektir.
  • Alacaklı olan kişinin isminin poliçe üzerinde bulundurulması zorunludur. Çünkü, bu poliçe hamiline olarak düzenlenmesi mümkün değildir.
  • Yine düzenleme yeri ve tarihi de mutlak olarak bulunması gereken bilgiler arasında. Aksi halde poliçe geçerliliğini kaybedecek olup, şartlar işlevini yitirecektir. Belirtilmediği durumlarda da yine düzenleme yapan kişinin isim bilgilerinin yan kısmında yer alan yer ‘’ düzenleme yeri olarak sayılacaktır.
  • Düzenleme yapan kişinin imzası da temel şartlar arasında yer alıyor. Eğer ki bu imza yer almaz ise, poliçenin ödeme emri geçersiz olacaktır.

Resmi olarak, belirlenmiş şartlara bağlı şekilde düzenlenmekte olan değerli evrak ‘’ poliçe ‘’ hakkında genel bilgiler yukarıda ki gibidir. Keşide, alacaklı ve borçlu kişi arasında düzenlenecektir. Borçlu ve alacaklı kişi arasında kurulan bağlantı sonrasında keşide aradan çekilecek olup, ödeme lahder ve muhatap kişisi tarafından yapılması gerekecektir. Genel olarak poliçenin, şekil şartları arasında yer alan bilgiler yukarıda ki gibi olurken, bunların dışına çıkılması halinde, hazırlanmış olan bu değerli kâğıt geçerliliğini kaybedecektir. Web sayfamızda yer alan bilgiler, bu ve benzeri konularda bilgilendirmek amacı ile yayınlanmakta olup, herhangi bir resmi nitelik taşımamaktadır. Bu tip belgeleri oluşturmak ve hazırlamak için, uzman kişi tarafından destek alınmalı ve tüm yasal şartlara bağlı olarak hazırlanmalıdır. Vergi türleri, vergi çeşitleri ya da beyanname çeşitleri gibi konular için ise diğer başlıklarımıza göz atarak, bilgi sahibi olabilirsiniz.