0 850 259 12 00
info@tmuhasebe.com

Ticari kazanç elde eden kişi ya da kişilerin, şirket, firma, işletme gibi kuruluşların, belirli dönemlerde, devlete bildirmeleri gereken bazı durumları söz konusudur. Elbette ki bu bildirgeler " beyanname " şeklinde hazırlanırken, genel olarak vergi beyannameleri hakkında bilinmesi gerekenler bulunuyor. Bu durumda, her işletmenin kendine bağlı olarak farklı beyannamesi bulunurken, ‘’ beyanname çeşitleri ‘’ aşağıda ki gibidir.

Beyanname çeşitleri nelerdir?

 • Katma değer vergisi beyannamesi
 • Muhtasar vergisi beyannamesi
 • Geçici vergi beyannamesi
 • Kurumlar vergisi beyannamesi
 • Özel tüketim vergisi beyannamesi
 • Yıllık gelir vergisi beyannamesi

 

İlk olarak, KDV beyannamesi nedir sorularınıza şu yanıtları vermek mümkün olurken, ek olarak, " muhtasar beyanname, gelir vergisi beyannamesi " gibi konularda bilgiler sunulacaktır. KDV beyannamesi için aşağıda ki bilgilere göz atabilirsiniz.

Katma Değer Vergisi nedir?

KDV olarak da bilinen " katma değer vergisi " mal ve hizmet teslimi sonrasında, hizmeti alan kişi tarafından, teslimatını yaptığı kişiye ödemekle yükümlü olduğu bir vergi türü olarak açıklanmaktadır. Dolaylı vergi türleri arasında yer alan katma değer vergisi, belirli bir oran ile hesaplanıyor olurken, genel tutar %18 olarak hesaplanmaktadır. Yani, KDV hesaplanırken, ürün ya da hizmetin %18’ i ele alınmaktadır. Yani; 100 TL' lik bir ürün ya da hizmet için 18 TL kadar bir katma değer vergisi ödenmesi gerekecektir. Yasal vergi tutarı ise bu şekilde belirlenir.  Ürün ya da teslimat sırasında, fatura ya da benzeri belgeler dahilinde düzenleme yapılırken, KDV oranları da hesaplanır. Hizmet bedeli üzerinden hesaplanan bu tutar, KDV olarak bilinirken, KDV vergisi mükellefleri de aşağıda ki gibidir.
 
 • Mal teslimi ve hizmet ifa
 • İthalatta mal ve hizmet ithal edenler
 • Transit taşımalarda 
 • Gümrük veya geçiş işlemine muhatap olanlar
 • PTT İşletme Genel Müdürlüğü ve radyo ve televizyon kurumları
 • Spor-Toto
 • Piyango (Milli Piyango dahil) 
 • At yarışları 
 • Müşterek bahis ve talih oyunlarını düzenleyenler
 • GVK (Gelir Vergisi Kanunu) 70. maddesinde yer alan mal ve hakları kiraya verenler

Beyanname verme süresi nedir?

Elbette ki, hizmet veren işletmelerin " KDV beyannamesi " için belirlenmiş sürelere uyması gerekmektedir. Bu durumda mükelleflerin, veri kesintisi yapma sorumlulukları bulunan kişilerin, KDV beyannamelerini de vergi dönemlerini takip eden ay ele alınarak 24. Gün akşamına kadar bildirmesi gerekmektedir. Katma değer vergisi beyannamesi ise, bağlı bulunulan vergi dairesine yapılmaktadır. Bu bildiri ise; (VUK 17/04/2007 371 sıra nu.lu tebliğ). Uygunluk şekilde yapılması gerekmektedir. 
 
Verginin ödenmesi hakkında
Beyanname vermek ile yükümlü olan mükelleflerin, yine bunun yanı sıra vergi kesmek ile sorumlu tutulan kişilerin de vergi dönemlerine ait olan KDV tutarlarını, beyanname verecekleri ay ele alınarak 26. Gün ödemesi gerekmektedir. Yasal olarak ödeme süresi bu şekilde olurken, kesin olarak bu sürenin gecikmemesi gerekiyor. (VUK 17/04/2007 371 sıra nu.lu tebliğ). Ödemelerin ise, işletmenin bağlı olduğu vergi dairesinin kullanarak ödenmesi gerekmektedir. Ödemeler nakit olarak gerçekleştirir. Eksiksiz ve tam tutar ödenmesi gerekirken, ödeme makbuzlarının kontrol edilmesi gerekmektedir. 
 
Genel olarak; KDV beyannamesi nedir soruları için cevaplar yukarıda ki gibi olurken, muhtasar beyanname için ise aşağıda ki başlıklara göz atabilirsiniz.
 

Muhtasar beyanname yapacak olanlar kimlerdir?

 • İş ortaklıkları
 • Dernekler
 • Vakıflar
 • Yatırım fonu yönetenler
 • Kamu idare ve müesseseleri
 • İktisadi kamu müesseseleri
 • Ticaret şirketleri
 • Ticaret ve serbest meslek erbapları (gerçek gelirlerini beyan etmekle zorunlu olanlar)
 • Kazançları zirai ve bilançoya tabi olan çiftçiler

Beyannamenin içeriğinde, beyanname yapılan ay ve aylar hakkında bilgiler olması gerekirken, yine tevfikat yapan kişinin isim ve sos isim bilgileri gibi, unvan ile adresi de yer alması gerekmektedir. Bunların yanı sıra, aylık ücret bodro icmali de yer alıyor. Hizmet erbaplarının sayısı, verilen ücretler ve tutarlar, vergi kesintisi gibi bilgiler yer almaktadır. Yine vergi tevfikatı için diğer ödemeler de muhtasar beyanname içeriğinde yer almaktadır. İstihkak sahibi yani ödeme yapılan işi bilgileri arasında, isim ve iş adresi bilgileri de yer alır. Eğer ki mevcut ise bağlı bulunmakta olduğu vergi dairesinin numarası ve mükellef hesap numarası da bulunması gerekenler arasında. Ek olarak, ödeme türü, ödeme miktarı ve yapılan vergi tevkifatı da yer alıyor. Tanzim yani düzenleme tarihi ve yetkili imzası da muhtasar beyanname içeriğinde yer almaktadır. 

Gelir vergisi beyannamesi nedir?

Yine beyanname çeşitleri arasında yer alan " gelir vergisi beyannamesi " hakkında bilgiler şöyle olurken, Katma değer vergisi beyannamesinin de gelir vergisi kapsamında olduğu da bilinmesi gerekiyor. Gerçek kişilerin, takvim yılı ele alınarak, elde etmekte olduğu tasarruflar ve harcamalar için meydana gelen her türlü kazanç ve iratların, safi tutarları ele alınarak, vergilendirmesi şekli olarak açıklanması mümkündür.  Her yıl olacak şekilde mart ayı sonunda veri dairesine bilgilendirilmesi gerekmektedir. Ödemesi ise mart, haziran ve eylül olarak 3 eşit taksit ile ödenmektedir. 
 

Kurumlar vergisi beyannamesi nedir?

Yine, okurların; KDV beyannamesi nedir sorularının yanı sıra " kurumlar vergisi beyannamesi nedir " soruları için de şu bilgilere göz atması mümkündür. 

 • Sermaye şirketleri
 • İktisadi kamu müesseseleri
 • Dernek ve vakıflara ait olan iktisadı işletmeler
 • İş ortaklığından kazanç elde edenler gibi kişiler bu beyannameyi yapmak durumundadır. 3 eşit taksitle ödendiği gibi, ‘’ Nisan- Temmuz- Ekim ‘’ aylarında ödenmektedir. 

Yukarıda yer alan içerik, resmi bir nitelik taşımayıp, bilgilendirmek adına yayınlanmıştır. Resmi ve gerekli olan tüm diğer detaylı bilgiler için, bağlı bulunmakta olduğunuz vergi dairesini ziyaret edebilir. Ödeme tutarları, toplam vergi tutarları ve ödeme dönemlerini öğrenebilirsiniz.