0 850 259 12 00
info@tmuhasebe.com

İş yerinizde ilk kez sigortalı bir kişi çalıştıracağınızda " İş yeri bildirgesi nedir ? Nasıl alınır ? " sorularını araştırmanız gerekecektir. İş yeri bildirgesini iş yeri birleşimi, devri, nakli, iş veren gerçek kişinin ölüm durumu ya da şirkete yeni ortak alınacağı durumlarda da hazırlanması gereken bir belgedir. Gelişen teknoloji ile insanları yormadan kolayca ulaşma ve işlerini halletme imkanı sunulmaktadır. Bu anlamda da Sosyal Güvenlik Kurumu web sitesi üzerinden iş yeri bildirgesine ulaşmak mümkün olmaktadır. Sunulan hizmette başvuru imkanı da internet üzerinden yapılabileceği ve gerekli bazı belgelerin yine internet üzerinden teslim edilebilmesi mümkün olmaktadır. İnsanların sıra bekleme ve yorulmasını istemeyip bu hizmeti sunarken de normal giriş yapıldığında doldurulacak temel bilgilerin yine TC kimlik numaranız ve diğer bilgileriniz SGK sitesinde doldurulması imkanını sunmaktadır. Bu işlemlerin ardından gerekli bazı evrakların götürülmesi gerekmektedir.

İş Yeri Bildirgesi İçin Gerekli evraklar

 • İmza sirküleri
 • İş yeri adresini belirten yerleşim belgesi
 • Tüzel kişiler için gerekli Ticari Sicil Gazetesi
 • Ortaklık sağlanması için noter tarafından onaylı ortaklık sözleşmesi
 • İnşaat ve ihale işleri olduğunda o işleri ispat eden belgeler
 • İş yeri ya da iş yeri temsilcisi tarafından imzalanan iş yeri bildirge formu
 • İş yeri ya da iş yeri temsilcisi tarafından imzalanan iş yeri bildirge formu

Dikkat edilmesi gereken durumlar

 • Gerekli belgeler arasında bulunan imza sirküleri için eğer kuruma direkt gidilip başvuru yapılıyor ise kimlik tespiti yapıldığından imza sirkülerine gerek kalmamaktadır. Ancak internet başvurularında bu belgenin de götürülmesi gerekmektedir. 
 • İş yeri bildirgesinden iş yeri sahibinin sorumlu olduğu kadar iş yeri bildirgesinde geçen vekil de işin yöntemi ile ilgilenen, iş verenin hesabını yapan kişi olmaktadır. Vekilde verilen hükümlerden dolayı iş veren kadar sorumluluğu bulunmaktadır. Sair ödemeler ve primlerden direkt olarak iş yeri vekili de sorunlu olmaktadır.
 • İş yeri bildirgesi ilk defa yapılacağı zaman gerekli bölüme ne kadar sigortalı işçi alınacağı hangi tarihte olduğu yazılması gerekmektedir ancak bu bilginin yanlış yazılması da sorun yaratmayacaktır.
 • Sigortalı işçi çalıştırmaya başlanacağı ilk zamanda iş yeri bildirgesi bağlı olunan sosyal güvenlik merkezine en geç, en son alınan sigortalı işçi tarihinde verilmesi gerekmektedir.

İş yeri bildirgesi zamanında verilmez ise

 • Defter tutmakla yükümlülüğü olmayanlar için asgari ücret
 • Diğer defter tutanlar için asgari ücretin iki katı
 • Bilançoya göre defter tutanlar da asgari ücretin üç katı 

idari para cezası ödemeleri gerekmektedir. Verilen para cezası 30 gün içerisinde tamamlanıp ödenmesi durumunda ve ilk 15 gün içinde para cezasının % 25 inin % 75 i yani % 18.75 i ödenmesi durumunda cezanın geri kalanı iptal edilmektedir. Tamamlanan bu işlemler sonrasında her ay çalışana bildirgesinin verilmesi de gerekmektedir.

İş yeri bildirgesi nasıl doldurulması gerekir

İnternet üzerinden ya da direkt gidip başvuran kişilerin bu formu doldurması gerekmektedir. Bunların içerisinde iş yeri bildirgesinin verilme şekline bir numaralı olan iş veren seçeneği işaretlenmelidir. İş yeri dosyası teslim nedeni kısmında ise ilk defa sigortalı işçi çalıştıracağı durumunda bir numaralı ilk tescil seçeneği, eğer iş yeri birleşimi, nakli, devri, intikali, katılımı ve yeni ortak alımları durumu için iki ve sekiz arasındaki bir seçenek belirlenmelidir. İş yeri faaliyet nitelikleri kısmında belirli bir zaman için açılmayan iş yerleri için devamlı, bir sürelik açılan iş yerleri için ise geçici seçeneği belirlenmelidir. İş yerinin bilgilerinde de, tüzel kişiliğe en uygun seçenek belirlenmeli ve işaretlenmelidir. 

,Bildirgede yer alan iş yeri sicil numarası bölümü için ise ilk defa yapılan işlem için herhangi bir numara yer almayacaktır. Diğer iş yerinin devri, nakli, başka iş yerine katılması, başka iş yeri ile birleşmesi, işverenin ölümü veya yeni ortak tahsis edilmesi işlemlerinde iş yeri sicil numarasının yazılması gerekmektedir. 

Bildirgenin verilmesi gereken zaman

 • İlk defa iş yeri bildirgesi sigortalı çalışacak işçi alındığı zaman, en son çalışmaya başlayan sigortalı işçinin başladığı tarihe kadar.
 • Eğer iş yerinin merkezi bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese taşınıyor ise, nakil tarihinden 10 gün içinde yapılması gerekmektedir.
 • Gerçek kişi işveren öldüğü takdirde, reddi miras vermeyen mirasçılar tarafından işverenin ölüm tarihinden sonra 3 ay içerisinde.
 • Sigortalı işçi çalıştıran şirketin başka bir işverene devredilmesi işleminde, devralan iş yerinin aldığı tarihten 10 gün sonraya kadar.
 • İş yerinin yeni bir ortak aldığı durumlarda en son alınan ortağın alınması tarihinden sonraki 10 gün içinde verilmesi.
 • İş yeri nevilerinin birleşmesi, değişmesi ya da bir iş yerine katılması durumlarında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre sicil tescili ilan tarihi içindeki 10 gün içinde.

İş yerinin bağlı olduğu sosyal güvenlik merkezine verilmesi gerekmektedir. Eğer il sınırları içerisinde iş yerinin merkezi başka bir adrese taşınıp görev alması sağlanır ise iş yeri bildirgesine gerek yoktur. Sadece adres değişiklik yazısının olması yeterli bir belge olacaktır. 

İş yeri bildirgesi işleminin tamamlandığı nasıl öğrenilir ?

İşlemin gerçekleşmesinin durumuna SGK'nın sayfasından TC kimlik numarası, nüfusa kayıtlı olunan il, cilt numarası, doğum yılı ve güvenlik şifresi girilmesi adından sayfa içerisinde gerekli sekme üzerinden bildirgenin olup olmadığı bilgisini alabilmektesiniz.

Tüm bu bilgiler ışığında İş yeri bildirgesi nedir ? Nasıl alınır ? sorularına ve daha fazla bilgiye sahip olmaktasınız. İşlemlerinizde gerekecek belgeler, dikkat etmeniz gereken hususlar ve işlemin ilerlemesi gereken zamanlar hepsine ulaşabileceksiniz. Daha da detaylı bir bilgi almak isterseniz SGK iletişim adresinde ulaşmanız yeterli olacaktır.