0 850 259 12 00
info@tmuhasebe.com

Gelir vergisi, gerçek kişilerin yani şahısların elde ettiği gelirler üzerinden alınan bir vergidir. Gelir; "Gerçek kişilerin bir yıl içerinde kazanmış oldukları ücretler" toplamı olarak tanımlayabiliriz.
Gelir gerçek kişiler için;

  • Gayrimenkul ve menkullerin getirileri
  • Serbest meslek üzerinden elde edilen kazançlar
  • Zirai faaliyetler sonucunda elde edilen kazançlar

şeklinde çeşitlendirebiliriz.

Türk vergi sisteminde yer alan vergi kalemlerinden birisi olan gelir vergisi, şahısların elde ettiği kar üzerinden ödenmektedir.
Gelir vergisi, gelir tutarının gelir vergisinin oranıyla çarpılmasıyla hesaplanmaktadır. Gelir yükseldikçe, gerçek kişilerin devlete ödeyeceği vergi oranı da yükselmektedir. Hangi gelir türünün nasıl hesaplanacağına dair bilgileri her yıl düzenli olarak Maliye Bakanlığı sitesinde açıklanmaktadır.
Gelir vergileri 2 taksit şeklinde ödenmektedir;

  • İlk ödeme mart ayının son gününe kadar ödenmelidir.
  • İkinci ödeme ise temmuz ayının sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

Gelir vergisi ile ilgili daha fazla bilgi için Gelir idaresi başkanlığı'nın sitesini ziyaret edebilirsiniz.