0 850 259 12 00
info@tmuhasebe.com

Bildiğiniz gibi, Türkiye’ de hizmet veren işletmelerin, yılın belirli dönemlerinde devlete ödemekle yükümlü olduğu bazı tutarlar bulunmaktadır. Bu ödemeler ile birlikte, harcamaların finansmanı yapılarak, gelir dağılımları kontrol edilmektedir. Gelir türlerine göre ödenen vergiler olduğu gibi, diğer vergi çeşitleri de işletme sahiplerinden yıllık olarak, belirli dönemlerde tahsil edilmektedir. Vergi dairelerinden, işletmeniz için geçerli olan vergi türlerini takip edebilir ve vergi ödeme dönemleri, dönem borcu ve vergi ödenmediği durumlarda faizlerinizi de sorgulayabilirsiniz. Genel olarak vergiler hakkında bilgiler aşağıda ki gibi olurken, yine; ‘’ geçici vergi nedir ‘’ sorularınıza da yanıt verebilmek için aşağıda yer alan başlıklar hazırlanmıştır. 

Vergi nedir, çeşitleri nelerdir?

Yükümlü olunan vergi türü, yıllık olan kazançların tutarlarına göre değişiklik göstermektedir. Yine vergi hesabı da beyanname sürelerine göre değişiklik gösterirken, Örnek olarak; Katma değer vergisi işlem üzerinden hesaplanırken, her fatura da bulunmaktadır. Genel oranlar ise %18 olarak hesaplanmaktadır. Beyannameler yıllık olarak verildiği bilinirken, bu beyannamelerden de ay içerisinde müşteriler tarafından ödenenler, tedarikçilere ödenirken vergilerden düşürülmektedir. Kalan kısım ise devlete ödenmektedir. Yine bunlar arsında yer alan bir başka vergi türü ise MTV olurken, çeşitler aşağıda ki gibidir.

 • KDV
 • Muhtasar
 • Kurumlar Vergisi
 • Gelir Vergisi
 • Geçici Vergi
 • Damga Vergisi

Bunlar arasında en sık kullanılan vergi türlerinden birisi de geçici vergi olurken, ‘’ geçici vergi nedir ‘’ soruları için aşağıda ki başlıklar yanıt verebilecektir. Hakkında genel bilgilere göz atmak üzere, aşağıda ki bilgileri kullanabilirsiniz. Konu hakkında detaylı bilgiler, vergi ödemeleri, vergi dönemleri, vergi tutarları ve toplam vergi borcu gibi tüm bilgilere de bağlı olduğunuz vergi dairesini tercih ederek, iletişim numaralarını kullanarak bilgi alabilirsiniz. Ödeme işlemleri ise vergi dairelerini ziyaret ederek, vezneler tarafından gerçekleştirilebilir. Ödeme yaparken ise, vergi numaralarınız, sigorta numaranız ya da T.C. kimlik numaranız kullanılabilecektir.

Geçici vergi nedir ve kimler ödemekle yükümlüdür?

Bir çeşit vergi türü olup, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri için hazırlanmaktadır. Cari vergilendirme dönemleri ele alınarak, kurumlar ve gelir vergisine tabi tutulması ile 3 aylık kazançlar üzerinden hesaplanmaktadır. Bazı vergi türlerinden farklı olarak, peşin bir şekilde ödenmesi gerekmektedir. Geçici vergi, peşin vergi olarak da bilinmektedir. Eğer ki, geçici vergiyi kimler ödemekle yükümlüdür gibi sorularınız var ise, aşağıda ki maddelere göz atabilirsiniz. Peşin vergi türü olarak da bilinen bu vergi çeşidi aşağıda belirtilen kişi ya da kişiler için ödemekle yükümlü olduğu bilinmektedir. Resmi bilgiler için, bağlı olduğunuz vergi dairesini ziyaret edebilir, vergi hakkında genel bilgilere ulaşabilirsiniz. 

 • Basit usulde vergi ile mükellef olan kişiler ödemekle yükümlü değildir. Bu bilginin yanı sıra ödemekle yükümlü olan mükellefler aşağıda ki gibidir.
 • Basit usul hariç, ticari kazanç elde eden kişiler.
 • Serbest meslek erbapları.
 • Kurum vergisi mükellefi

Genel olarak, geçici vergi ödemekle yükümlü olan kişiler yukarıda ki belirtilmiştir. Konu hakkında diğer detaylar ise aşağıda ki gibi verilmiştir.

 • Kollektif şirketler ile adi ortaklıklar, komandit şirketler kurumlar vergisi ve gelir vergisi ödemekle yükümlüdürler. Bundan dolayı da geçici olarak vergi ödemek zorunda değildirler. Fakat, bunların yanı sıra, kollektif şirketlerde ortaklar, ek olarak; komantide ortakların komandit şirketlerden aldıkları kazançlar, meslek kazanç sayılanlar ve şahsi ticari işlemlerde ‘’ geçici vergi ‘’ ödemek gerektiği bilinmelidir. 

Geçici vergi kapsamına girmeyen kazançlar nelerdir?

İnşaat ve onarım işi yapan mükellefler geçici vergi ödemek durumunda değildirler. Bunun yanı sıra, noter bulunmayan yerlerde görev yapa geçici yetkili noter yardımcıları da geçici vergi ödemekle yükümlü değildirler. Her ne kadar bu kazançlar için ‘’ geçici vergi ‘’ ödemek zorunlu olmasa da ek olarak diğer ticari kazançları için vergi ödemeleri ile yükümlü oldukları da unutulmamalıdır. Bu bilgilerin yanı sıra, menkul ve gayrimenkul sermaye iradı, zirai kazanlar, ücret, diğer kazanç grupları ve iratların da geçici vergi kapsamına girmediği bilinmektedir. Geçici vergi ise, 4 farklı farklı dönemde ele alınırken, ilgili hesap dönemleri ön planda tutularak, 3 aylık dönemler halinde beyan edilmesi gerekmektedir. 

Takvim yılı olarak hesap dönemi olan mükellefler, geçici vergi dönemleri olarak aşağıda ki maddelere göz atabilirler. 1., 2., 3. ve 4. Dönem olarak bilgiler aşağıda ki gibidir.

4 ayrı vergi dönemleri

 • 1. dönem; Ocak-Şubat-Mart,
 • 2. dönem; Nisan-Mayıs-Haziran,
 • 3. dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül,
 • 4. dönem; Ekim-Kasım-Aralık.

Yukarıda belirtilen 4 ayrı farklı dönem olarak vergi dönemleri takvim yılı esas alınarak belirlemiştir. Ek olarak, özel hesap dönemi takvim yılı olanlar hakkında bilgiler ise aşağıda ki gibidir.

Özel olarak, hesap dönemi tayin edilmekte olan mükellefler, diğer kişilere göre farklı bir şekilde değerlendirilmektedir. Özel hesap dönemleri bu durumda, 3’ er aylık dönemler halinde uygulanacaktır. Yukarıda ki gibi özelliklerde olan mükellefler ise kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri de 31/12/1998 ele alınarak, içinde bulunmakta oldukları 3 aylık dönem itibari ile bu dönemi takip eden dönem başta olmak üzere ‘’ geçici vergi ‘’ ödemekle yükümlüdürler. 

Vergi beyannamesine dikkat etmek gerekiyor

Vergi beyannamesi, belirtilen tarihlerde yapılması gerekirken, geç kalınması dahilinde bazı ceza durumları söz konusu olmaktadır. %10 oranını aşmayan durumlarda eksik beyan dilmesi halinde, ceza ya da faiz gibi bir yaptırım söz konusu olmamaktadır. Fakat %10 üzerinde olan beyanlarda, beyan kısmın aştığı kadar, vergi cezası ve gecikme faizi gibi yaptırımlar uygulanacaktır. Genel olarak ‘’ geçici vergi nedir ‘’ soruları hakkında bilinmesi gerekenler bunlar olurken, diğer vergi türleri ve özellikleri hakkında bilgilere de web sayfamız üzerinden ulaşabilirsiniz. İçerikler, resmi nitelik taşımayıp, bilgilendirmek amacı ile sunulmaktadır.